آیکون منو
004

اصل متمم

مسئله

چند تا مربع به طول واحد توی شکل وجود داره؟

                                                                                                                                                                                                                              

جدول 5 در 5 ای که گوشه سمت چپ-بالا ی آن حذف شده

 


از هزاران دید مختلف میشه به مسائل نگاه کرد. مثلا "سوال 2 اصل ضرب" رو در نظر بگیر، ما جواب اون سوال رو توی درس قبلی به صورت مستقیم بدست آوردیم ولی خب از اونجایی که تعداد کل اعداد دورقمی رو هممون میدونیم و توی "سوال 1 اصل ضرب" هم تعداد اعداد دورقمی فرد رو بدست آوردیم پس خیلی راحت میتونیم بگیم اختلاف این دو جواب میشه تعداد اعداد دورقمی زوج.

توی سوال بالای صفحه هم منطقا اول تعداد کل مربع هارو حساب کرده و بعدش یکی ازش کم میکنیم.

مسئله

تعداد مسیر هایی که از نقطه سمت چپ-پایین شکل شروع شده و به نقطه سمت راست-بالا میرسد چندتاست؟ به شرط اینکه در هر مرحله یا راست برویم یا بالا.

 

جدولی 4 در 6 که چند خانه آن حذف شده

 


مسئله

تعداد رشته های به طول 5 که از اعداد 0 و 1 تشکیل شده باشد و شامل حداقل یدونه 1 باشد چند تاست؟

 


مسئله

چند عدد سه رقمی حداقل بر یکی از اعداد 2 و 3 بخش پذیر نیستند؟

 


منابعی برای مطالعه بیشتر

آزمون اول - شمارش